Industrihall och kontor – Ecofix

Tillsammans med bl a  Snöstorps Stål och Plåt, Bårdéns El och Swegrund byggde vi klart under våren 2008 en industrihall till Limtillverkaren Ecofix AB