Rörentreprenad

Inga jobb är för små eller för stora. Våra kunniga rörmontörer står beredda att lösa dina problem snabbt och effektivt och hjälper både privatpersoner och fastighetsägare med större och mindre rörarbeten.

Nyinstallation eller reparation av gamla eller läckande rör

När du ska dra in ny eller lägga om vattentillförsel, sätta in avlopp, montera vattenlås, packningar, tätningar etc bör du av säkerhetsskäl anlita en fackutbildad installatör. Vi tillhandahåller allt ifrån rådgivning till hela utförandet. Kontakta gärna ditt försäkringsbolag inför ett större våtrumsarbete och ta reda på vad som gäller för att försäkringen ska gälla. 

Arbeten vi utför

Vi följer branschregler och är certifierade enligt standarden "Säker Vatteninstallation". En trygghet för dig som anlitar oss.

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. I systemet ingår auktorisation av VVS-företag och utbildning av VVS-montörer, arbetsledare med flera. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för brukaren.