Enskilt avlopp bygger du om det inte är möjligt att ansluta sitt hus till det kommunala avloppsnätet. Är du osäker på om din fastighet ligger inom det kommunala verksamhetsområdet, kontakta teknik- och fritidsförvaltningen.

Du som har egen en avloppsanläggning och undrar om den är godkänd kan vända dig till Miljö- och hälsoskyddskontoret. Innan du får anlägga eller ändra en avloppsanläggning ska den nya anläggningens lämplighet bedömas. Detta sker efter du varit i kontakt med miljö- och hälsoskyddskontoret och när en skriftlig ansökan eller anmälan har skickats in.

Vi hjälper dig gärna med ansökningar och kontakt med kommunen.

Vi på Håkanssons Rör är ME-diplomerade entreprenörer. Tveka inte att ta kontakt med oss!

Du kan läsa mer om Enskilda av lopp här!