BRF Enigheten på Von Möllergatan i Halmstad

Toppmodern energieffektivitet i klassisk skrud. – Välkommen till BRF Enigheten.

Bostadsrättsföreningen Enigheten huserar i en klassisk och mycket vacker fastighet från 1906. En fastighet som man lätt förknippar med kakelugnar och ålderstigna värmesystem. Inget kunde vara mer fel i det här fallet. De 20 lägenheterna får istället sin värme och varmvatten från berggrunden och fjärrvärme i en optimal hybridlösning. Och det var viljan att sänka energikostnaderna som var den största drivkraften för satsningen som Bröderna Håkanssons Rör var med och sjösatte.

På bostadsrättsföreningen Enigheten i Halmstad var Bo Loggarfve en av de pådrivande för att förverkliga projektet.  

– När fjärrvärmetaxan ändrades den 1 januari 2013 påförde man en kraftigt höjd grundavgift som i vårt fall svarade för drygt 25 procent av den totala uppvärmningskostnaden. Vi försökte spara på energi men det gav ett lågt resultat och grundavgiften fanns alltid kvar, förklarar Bo och fortsätter, vi tog därför kontakt med Bröderna Håkanssons Rör för att diskutera vad det fanns för alternativ med bergvärme och vad det skulle innebära i kostnader och annat. 

Första steget för bostadsrättsföreningen var att anpassa den befintliga fjärrvärme-anläggningen och installera en effektstyrning för att på så sätt reducera den abonnerade effekten till under 100 kW – och därmed halvera grundavgiften. 

– Men vi var inte nöjda där utan bestämde oss för att installera bergvärme som tar hand om centralvärmen i huset samtidigt som fjärrvärmen fanns kvar för tappvattnet och som spetseffekt, kanske 1,5 procent av det totala uppvärmningsbehovet, säger Bo Loggarfve. 

Efter att bostadsrättsföreningen fattat beslut påbörjades arbetet och bergvärmepumparna driftsattes sensommaren 2015. 

– Nu hamnar vi på ungefär 130 000 kronor för ett normalt uppvärmningsår och sätter man det i relation till den kalkyl som är framtagen när vi lägger på finansieringskostnaden så gör vi en årlig besparing på ungefär 135 000 kronor, säger Bo Loggarfve från bostadsrättsföreningen Enigheten.