6st Borrhål a`300 m på innergården i Halmstad Torsgatan 7.