BRF Enigheten på Von Möllergatan i Halmstad

Toppmodern energieffektivitet i klassisk skrud. – Välkommen till BRF Enigheten.

Bostadsrättsföreningen Bissmarksgatan 5 ligger attraktivt i centrala
Halmstad. En funkisfastighet som sedan sensommaren 2017 begåvats
med bergvärme, efter att tidigare fått sin värme via fjärrvärme.
Fastighetens 14 bostadsrätter får idag sin värme från berggrunden och en
bergvärmepump NIBE F1345-60. Br Håkanssons Rör borrade fyra hål på
sammanlagt 1200 meter på fastighetens baksida, på befintlig parkeringsplats.
En ny undercentral byggdes i fastighetens tvättstuga. Fyra veckor
efter borrstart kunde systemet sättas i drift och energibesparingen är
betydande. Från 200 000 kWh per år till idag cirka 60 000 kWh per år.